Taxi, kurir, bud- och företagstransporter
Vår taxiverksamhet startade 1988 och betjänar landsting, kommun och bygdens företag. Vi bedriver även kurirverksamhet med hela världen som arbetsfält. Kontakta Curt Adolfson för bokning, på telefon 070-5230207.